Reglement

Premiering sammenlagt og enkeltritt

Enkeltritt
For enkeltrittene blir premieringen:
6-8 år. Premie til alle, ingen tidtaking.

9-10 år. Ingen rangering på resultatlister men tiden registreres.  Lik premie på alle.

11-12 år. Rangering av resultatlister, lik premie på alle.

13-16 år. Rangering på resultatlister.  Kun sammenlagt premiering.

Junior og Senior. Rangering på resultatlister.  Kun sammenlagt premiering.

Sammenlagtpremiering
For alle klasser fra 6 år til 60+ vil det være sammenlagtpremiering til de som fullfører minst 3 av 4 ritt.

 • Alle som starter i 3 ritt eller mer, vil bli premiert.
 • Poeng gis for hvert ritt.
 • Poengskala pr ritt er 100-80-70-60-55-50-45-40-35- 30-27-24-22-20-18-16-15-14-13 osv ned til 2
 • Alle som starter får poeng. 1 poeng hvis man ikke fullfører. Husk å registrere deg i sekretariatet hvis du bryter.
 • Poeng fra alle ritt gjelder i sammenlagtkampen.
 • Ved lik poengsum, så blir det delt plassering.
 • Følg med på sammenlagtlistene for å se hvordan du ligger an!

______________________________________________________________

FRAVIK AV KRAV OM NCF KLUBBTILHØRIGHET FOR UNGE DELTAGERE I AKTIVT RITT Gitt av NCF Region Innlandet i 2015 og videreføres.

I utgangspunktet er det slik at ved deltagelse i aktive ritt, med aktive klasser, er det et
krav om klubbtilhørighet tilsluttet NCF – da kommer også bestemmelsen om korrekt
klubbtøy inn.

Det har kommet en del henvendelser om håndheving av dette vedrørende deltagelse i
Mjøsa terrengsykkelcup.

Mjøsa terrengsykkelcup er å anse som et rekrutteringstiltak for å rekruttere unge deltagere
inn i sykkelsporten. Det er også prisverdig at så mange klubber evner og vil samarbeide om
et slikt prosjekt.

Vi vil derfor gjøre følgende tillemping av regelverket for dette arrangementet:

 • Deltagere i Mjøsa terrengsykkelcup som er under 17 år trenger ikke ha NCF
  klubbtilhørighet – det vil heller ikke bli stilt krav om korrekt sykkelbekledning.

Benytter muligheten til å minne om følgende:

 • Barn mellom 6-12 år er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring
 • Bestemmelser om barneidrett vedrørende rangering og premiering
 • Deltagere mellom 13 -16 år som ikke har helårslisens må tegne engangslisens pr ritt

uansett tilhørighet. Denne er pt kr 50,- og kommer i tillegg til startkontigenten.

 • Deltagere over 16 år må ha klubbtilhørighet med NCF og ha helårslisens. Det er ikke
  mulig med engangslisens for denne gruppen på aktive ritt.
 • Klubbtøy: Det er krav kom korrekt klubbtøy for aktive ritt. Vi «velger» å se bort fra
  dette når det gjelder de unge uten NCF klubbtilhørighet og de aller ferskeste med
  klubbtilhørighet som ikke har mottatt klubbtøy ennå nå i begynnelsen av sesongen.