Viktig melding ang. morgendagen!

På morgendagens ritt på Lillehammer må ALLE som skal delta henvende seg i sekretariatet før start for å få utdelt tidtakingsbrikker som skal brukes under rittet. Dette er på grunn av at rittet kjøres med et annet system for tidtaking enn det som har blitt brukt tidligere i serien.